Digitalizacija spomenika u Našicama

Servis Uspomena.net započeo je digitalizaciju spomenika s gradom Našice! Grad Našice kao višestruki dobitnik raznih nagrada za najljepši grad kontinentalne Hrvatske, ovime će još jednom potvrditi svoj status, ovog puta i kao grad koji se razvija u skladu s današnjim tehnologijama. 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3