Digitalizacija spomenika u Našicama

Servis Uspomena.net započeo je digitalizaciju spomenika s gradom Našice! Grad Našice kao višestruki dobitnik raznih nagrada za najljepši grad kontinentalne Hrvatske, ovime će još jednom potvrditi svoj status, ovog puta i kao grad koji se razvija u skladu s današnjim tehnologijama.