Bista Vatroslava Lisinskog kod Dvorca

Hrvatsko kulturno društvo „Lisinski" osnovano je u Našicama 1889. godine, kao pjevačko društvo. Smatra se da je to jedno od prvih društava u Hrvatskoj koje je ponijelo ime skladatelja Vatroslava Lisinskog (Zagreb, 8. VII. 1819. – Zagreb, 31. V. 1854.). Lisinski je nedvojbeno bio najdarovitiji i najznačajniji skladatelj tzv. ilirskog razdoblja, tj. hrvatskoga ranoga glazbenoga romantizma.

Od osnutka pa sve do Prvog svjetskog rata u društvu je djelovao samo muški pjevački zbor, a zatim je počela s radom i kazališna družina. Nakon vrlo uspješnog rada u međuratnom periodu, rad društva stagnira za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nakon njega aktivnosti zbora su nastavljene, a osnovana je i folklorna sekcija. Uz pjevački zbor i folklornu sekciju od 1980. godine nekolicina zaljubljenika u tamburu inicirala je i osnivanje tamburaške sekcije. Upravo je iz HKD-a „Lisinski" osamdesetih godina prošlog stoljeća potekla inicijativa za oživljavanjem zaboravljenog glazbenog stvaralaštva prve hrvatske skladateljice Dore grofice Pejačević, a zatim je iniciran i osnutak Osnovne glazbene škole „Dora Pejačević". Godine 1997. godine pokrenuto je i Društvo prijatelja glazbene kulture „Memorijal Dore Pejačević" u Našicama.

Društvo djeluje i danas, u prostorima Dvorca Pejačević, kao najstarije kulturno društvo u ovome kraju. U sklopu društva djeluje stotinjak članova svih generacija, koji iza sebe imaju značajne nastupe u domovini i inozemstvu, a svake godine sudjeluju na brojnim priredbama u zavičaju, od kojih posebno ističemo tradicionalnu Antunovsku smotru folklora.